hurungutunХӨРӨНГӨТӨНБОЛОХОД

10Өдөр

2Цаг

11Минут

29Секунд

logo
logo
image/logo.png

Энэ бол Монголын хөрөнгө оруулагчдын хаалттай чуулган юм

Enkhbayar

Н.Энхбаяр

Эдийн засагч, судлаач

Khashchuluun

Ч.Хашчулуун

Эдийн засагч, судлаач

user

Д.Мөнхтүвшин

ҮХХ Дээвэр холбооны

Гүйцэтгэх захирал

plan
Энэ бол Монголын хөрөнгө оруулагчдын хаалттай чуулган юм