hurungutunХӨРӨНГӨТӨНБОЛОХОД

1Өдөр

0Цаг

50Минут

32Секунд

logo
logo
image/logo.png

Энэ бол Монголын хөрөнгө оруулагчдын хаалттай чуулган юм

Enkhbayar

Ж.Дэлгэрсайхан

Эдийн засагч, судлаач

Khashchuluun

Ч.Хашчулуун

Эдийн засагч, судлаач

user

Д.Мөнхтүвшин

ҮХХ Дээвэр холбооны Гүйцэтгэх захирал

plan
logologoconceptkhaanbulagteramm property
golomt capitalTDBSecuritiesUAMKhanaltaisonoinvescorezeely